ประกันการเดินทาง ท่องเที่ยว ประกันเดินทางต่างประเทศ

  Travel default 3Travel default 3Travel default 3
  Travel default 2Travel default 2Travel default 2

  จุดเด่นของแผนประกัน

  ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง

  ให้ความคุ้มครองทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา
  ยกเว้น 5 ประเทศที่มีการยกเว้น

  ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
  ตลอด 24 ชั่วโมง

  ได้รับการรับรองจากสถานฑูต
  ในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

  มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง*

  คืนเงิน 100% เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า

  ให้ความคุ้มครองประกัน
  หลังกลับจากการเดินทาง 2 ชั่วโมง

  หมายเหตุ:
  * บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง ให้บริการโดย บจก. เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

  คำถามที่พบบ่อย

  0

  ลิงก์ข้อมูลประกันการเดินทางแผนทราเวลพลัสเฮลธ์